Công nhân vận chuyển nước uống #NV24040163

Vận chuyển nước uống đến NLĐ. 2. Yêu cầu Trình độ văn hóa: 9/12. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ lực của cá nhân và kết quả […]

Công nhân vận hành máy ép mex #GT24030360

Vận hành máy ép mex. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may, nhanh nhẹn, chăm chỉ. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng […]

Công nhân cắt #GT24030350

Cắt các sản phẩm chuẩn bị sản xuất. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may, nhanh nhẹn, chăm chỉ. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm […]

Công nhân đóng thùng #GT24030370

Đóng thùng sản phẩm hoàn thiện. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may, nhanh nhẹn, chăm chỉ 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên […]

Công nhân hoàn thiện #GT24030371

Gấp gập, đóng gói thành phẩm. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may, nhanh nhẹn, chăm chỉ. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên […]

Công nhân đo khổ vải #GT24030336

Đo khổ vải, làm eteket, cập nhật số liệu. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may, nhanh nhẹn, chăm chỉ. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng […]

Công nhân cấp phát nguyên liệu #GT24030332

Tách, giao nhận nguyên liệu cho tổ cắt. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may, nhanh nhẹn, chăm chỉ. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm […]

Công nhân đổi kim #GT24030383

Cấp đổi công cụ, dụng cụ trên chuyền may. Thu hồi công cụ, dụng cụ không sử dụng. Kiểm soát an toàn kim loại. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm […]

Nhân viên quản lý MMTB xưởng #GT24030069

Quản lý máy móc thiết bị tại xưởng. Tổng hợp nhu cầu, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm của nhà máy. Báo cáo việc bảo dưỡng MMTB, sử dụng nhiên liệu của xưởng/nhà máy. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế/ thống kê. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên […]

Nhân viên sơ đồ chuyền #GT24030101

Nhận kết hoạch sản xuất và kiểm tra các chuyền có mã hàng, ngày vào chuyền các Order tách, các hệ số thay đổi khi số lượng hàng tăng hoăc giảm. In sơ đồ chuyền, cập nhật sơ đồ chuyền, % hoàn thành năng suất cá nhân NLĐ, tổng hợp phản hồi quy trình với […]

Menu