Công nhân vận chuyển nước uống #NV24040163

Vận chuyển nước uống đến NLĐ. 2. Yêu cầu Trình độ văn hóa: 9/12. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ lực của cá nhân và kết quả […]

Công nhân vận hành máy lọc nước #NV24040377

Vận hành máy lọc nước. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ lực của cá nhân và kết quả đóng […]

Công nhân xếp dọn, phục vụ nhà ăn #NV24040159

Xếp, dọn chuẩn bị bữa ăn ca cho CBCNV công ty. 2. Yêu cầu Trình độ văn hóa: 9/12. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm biết cách nhận biết thực phẩm, sơ chế, chế biến thực phẩm. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được […]

Công nhân Tổ cắt #GT24040350

Công nhân cắt, công nhân cắt laser, công nhân dập thuỷ lực (cắt mâu), công nhân đồng bộ BTP, dọn bàn, công nhân kiểm bàn cắt, công nhân trải vải, đánh số, công nhân xả vải. NLĐ thực hiện công việc theo vị trí đạt tuyển dụng. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ trung cấp […]

Công nhân kho NPL #GT24040332

Công nhân cấp phát nguyên liệu, công nhân cấp phát phụ liệu, công nhân cấp phát vật tư đóng gói, công nhân đo khổ vải, công nhân giám định phụ liệu, công nhân giám định thẻ bài, công nhân in nhãn thẻ UPC, công nhân kiểm tra chất lượng nguyên liệu, công nhân vận hành […]

Công nhân Tổ đóng gói #GT24040371

Công nhân hoàn thiện, công nhân đóng thùng. NLĐ thực hiện công việc theo vị trí đạt tuyển dụng. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. […]

Nhân viên cân đối vật tư #GT24040089

Cân đối chi tiết vật tư chuẩn bị sản xuất. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học ngành thống kê, kế toán. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ […]

Công nhân đo khổ vải #GT24030336

Đo khổ vải, làm eteket, cập nhật số liệu. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành may, nhanh nhẹn, chăm chỉ. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng […]

Công nhân vận hành máy lập trình khổ rộng #BT24030436

Vận hành máy Lập trình khổ rộng. 2. Yêu cầu Trình độ văn hóa: 9/12. Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình, nhanh nhẹn, hoạt bát và biết vận hành một trong những thiết bị ngành may. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được […]

Công nhân kiểm BTP in #GT24030363

Kiểm tra sản phẩm in. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm hàng, nhanh nhẹn, chăm chỉ. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ […]

Menu