Nhân viên phụ trách xuất hàng

Cập nhật shipping master file (số lượng hàng xuất/đơn giá/thành tiền/số SI/số INV/ngày thanh toán) cho từng shipment. Cập nhật báo cáo xuất hàng, tình trạng thanh toán hàng tuần của tất cả các khách. Tạo packing list (đối với những khách hàng CMPT). Lấy UCC từ khách, in nhãn và gửi cho nhà máy […]

Nhân viên kinh doanh

Kiểm tra những mã hàng đơn giá là CMPT để đặt phụ liệu khách hàng chỉ định (thùng, chỉ, túi bóng,…). Kiểm tra giá và leadtime sản xuất với NCC, so sánh báo giá của các NCC để tìm giá & chất lượng tốt nhất. Làm hợp đồng kinh tế với NCC, gửi kế toán […]

Nhân viên nhân sự

Tuyển dụng lao động. Chấm công, tính lương cho người lao động. Theo dõi, thực hiện thanh toán chế độ theo luật. Quản lý hồ sơ đào tạo. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Bảo hiểm. […]

Menu