Nhân viên ke cữ – Tháng 03.2024

  1. Mô tả công việc

Nhận kế hoạch may mẫu, kế hoạch sản xuất.

Làm việc với nhân viên kỹ thuật, nhân viên quy trình và phòng mẫu… để nghiên cứu chi tiết cần làm ke cữ.

Kết hợp với phòng mẫu nghiên cứu phương án triển khai dùng cữ để tiết kiệm thời gian, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chế tạo cữ nhựa, uốn cữ inox sau khi được phê duyệt phương án.

Nhận và kết hợp với các bộ phận liên quan xử lý phản hồi liên quan đến ke cữ.

2. Yêu cầu

Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ may hoặc cơ khí trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

3. Quyền lợi được hưởng

Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ lực của cá nhân và kết quả đóng góp vào công việc chung của Phòng/ Chi nhánh.

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động; Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Người lao động được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực làm việc.

4. Thông tin liên hệ

Ứng viên đến Phòng Tuyển dụng tại các nhà máy Tân Đệ để tham dự ứng tuyển vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thời gian: Từ 07h30 đến 16h00 hàng ngày.

Các vị trí khác

Menu