Nhân viên ke cữ – Tháng 03.2024

Nhận kế hoạch may mẫu, kế hoạch sản xuất. Làm việc với nhân viên kỹ thuật, nhân viên quy trình và phòng mẫu… để nghiên cứu chi tiết cần làm ke cữ. Kết hợp với phòng mẫu nghiên cứu phương án triển khai dùng cữ để tiết kiệm thời gian, đảm bảo chất lượng sản […]

Nhân viên nghiên cứu tự động hóa – Tháng 03.2024

Tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích nhu cầu thị trường lĩnh vực tự động hóa theo yêu cầu của Trưởng bộ phận để đưa ra đề xuất sáng kiến thiết kế các thiết bị phù hợp với các công đoạn trong hoạt động sản xuất của Công ty. Thiết kế 3D, đọc được bản […]

Nhân viên QA – Tháng 03.2024

Kiểm tra sự duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất. Kiểm định công cụ, thiết bị đo lường chất lượng. Tổng hợp báo cáo đánh giá hệ thống chất lượng nội bộ các nhà máy. Tổng hợp và phân tích dữ liệu định mức trong sản xuất. Theo dõi […]

Nhân viên nhân sự – Tháng 03.2024

Tuyển dụng lao động. Chấm công, tính lương cho người lao động. Theo dõi, thực hiện thanh toán chế độ theo luật. Quản lý hồ sơ đào tạo. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Bảo hiểm. […]

Nhân viên CFA

Duyệt mẫu PP (Pre – production). Kiểm tra chất lượng hàng đầu chuyền, hàng trên chuyền, hàng thành phẩm trước khi xuất hàng theo đúng tiêu chuẩn của khách hàng. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành may. Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành. Kỹ năng máy tính (word, excel) thành thạo. 3. […]

Nhân viên kỹ thuật

Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật từ khách hàng, làm việc với khách hàng để phát triển sản phẩm. Làm định mức nguyên phụ liệu. Làm tài liệu kỹ thuật triển khai sản xuất. Triển khai tài liệu kỹ thuật sản xuất gửi nhà máy. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình […]

Nhân viên an ninh

Tuần tra canh gác, bảo vệ mục tiêu. Làm việc theo ca kíp 48 giờ/tuần. Thực hiện các thủ tục, quy trình nghiệp vụ an ninh trong công tác giám sát người, hàng hóa tài sản, phương tiện vận tải ra vào nhà máy theo quy định. Giám sát người lao động, khách hàng ra […]

Nhân viên kinh doanh

Phụ trách các công việc mua, xuất nhập khẩu, quyết toán nguyên phụ liệu. Theo dõi tình trạng nguyên phụ liệu và cân đối vật tư xuyên suốt quá trình phát triển mẫu sản phẩm và sản xuất sản phẩm. Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin nguyên phụ liệu: báo giá, đặc tính, hình thức […]

Menu