Công nhân in #GT24030141

In tay các sản phẩm in. 2. Yêu cầu Trình độ văn hóa: 9/12. Có kinh nghiệm in, nhanh nhẹn, chăm chỉ sức khỏe tốt. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương theo sản phẩm, thưởng năng suất theo tuần và theo tháng dựa trên năng lực, kết quả làm […]

Công nhân may mẫu #GT24030168

May các sản phẩm mẫu chuẩn bị sản xuất. 2. Yêu cầu Trình độ văn hóa: 9/12. May hoàn thiện áo Jacket, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, mức lương được điều chỉnh hàng năm […]

Công nhân sửa chữa MMCN #GT24030122

Quản lý, sửa chữa máy may công nghiệp, máy móc thiết bị thuộc khu vực được phân công. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ sơ cấp trở lên, chuyên ngành điện/tự động hóa/sửa chữa MMCN. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng […]

Nhân viên kế hoạch sản xuất #GT24030061

Lập kế hoạch sản xuất. Theo dõi kế hoạch sản xuất. Cập nhật, báo cáo kế hoạch sản xuất. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học ngành thống kê, kế toán. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, mức lương được điều […]

Nhân viên in, kiểm tra sơ đồ sản xuất #GT24030095

Nhận kế hoạch sản xuất. Nhận pattern, in pattern để làm mẫu. In, kiểm tra sơ đồ chuẩn bị sản xuất. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ may, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng […]

Nhân viên mẫu cứng #GT24030099

Nhận kế hoạch sản xuất, tài liệu, pattern. Chuẩn bị nghiên cứu may mẫu. Chuẩn bị dập thành phẩn cho xưởng sản xuất. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ may. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được […]

Nhân viên thống kê, nhập hệ thống báo cáo lỗi #GT24030068

Hướng dẫn công nhân QC nhập liệu. Theo dõi kế hoạch mẫu. Tổng hợp báo cáo liên quan đến chất lượng. 2. Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học ngành thống kê, kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. 3. Quyền lợi được hưởng Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh […]

Công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm #GT24030331

Nghiên cứu tài liệu, bảng màu để làm cơ sở kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu chuyền, giữa chuyền và cuối chuyền. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu tiên ra chuyền (căn cứ tài liệu và sản phẩm mẫu). Phát hiện, ngăn chặn lỗi trong quá trình sản xuất. Báo cáo các vấn […]

Nhân viên ke cữ – Tháng 03.2024

Nhận kế hoạch may mẫu, kế hoạch sản xuất. Làm việc với nhân viên kỹ thuật, nhân viên quy trình và phòng mẫu… để nghiên cứu chi tiết cần làm ke cữ. Kết hợp với phòng mẫu nghiên cứu phương án triển khai dùng cữ để tiết kiệm thời gian, đảm bảo chất lượng sản […]

Menu