Công nhân vận hành máy ép mex (đã tuyển đủ)

  1. Mô tả công việc

Nhận bán thành phẩm từ nhân viên cấp phát các chi tiết cần ép mex.

Thông tin cho kỹ thuật xưởng ra triển khai hướng dẫn cách ép và chỉnh chế độ máy cho phù hợp với mã hàng của chuyền.

Xếp mex, keo vào bán thành phẩm theo yêu cầu kỹ thuật chuyển vào máy.

Sắp xếp bán thành phẩm ép mex, bó buộc theo kết, theo thứ tự đánh số để chuyển cấp phát ra chuyền.

  1. Yêu cầu

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm may.

  1. Quyền lợi được hưởng

Ứng viên trúng tuyển được hưởng lương thời gian. Mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ lực của cá nhân và kết quả đóng góp vào công việc chung của Phòng/Chi nhánh.

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động; Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Người lao động được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực làm việc.

  1. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý LĐTL&BHXH

Email: tuyendung@tande.com.vn

Các vị trí khác

Menu