Nhân viên kỹ thuật chuẩn bị ke, gá cữ #GT24030100

  1. Mô tả công việc

Nhận kế hoạch sản xuất, tài liệu, pattern.

Nghiên cứu và kiểm tra các vị trí sử dụng ke cữ, dập 2 mặt, dập tôn là ủi trong quy trình kẻ vẽ nhận từ MED kết hợp cùng với nghiên cứu mẫu, phản hồi lại với MED.

Kiểm tra trong quá trình may mẫu để thay đổi ke cữ, dập 2 mặt cho phù hợp với sản xuất.

Cắt nhựa theo pattern và sơ đồ, dán các lá nhựa vào nhau; Lấy dấu lên tấm nhựa; Khoan và vệ sinh đường khoan.

Tạo file chạy máy lập trình khổ rộng.

Cắt nhựa theo file, dán các lá nhựa, lấy dấu lên tấm nhựa, vệ sinh đường khoan.

Chuyển file chạy máy lập trình khổ rộng cho bộ phận thêu cài chương trình vào máy khổ rộng, chạy test cữ.

Đóng đinh khung máy lập trình khổ rộng.

2. Yêu cầu

Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ may.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

3. Quyền lợi được hưởng

Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ lực của cá nhân và kết quả đóng góp vào công việc chung của Phòng/ Chi nhánh.

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động; Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Người lao động được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực làm việc.

4. Thông tin liên hệ

Ứng viên đến Phòng Tuyển dụng tại các nhà máy Tân Đệ để tham dự ứng tuyển vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thời gian: Từ 07h30 đến 16h00 hàng ngày.

Các vị trí khác

Menu