Nhân viên phụ trách xuất hàng

  1. Mô tả công việc

Cập nhật shipping master file (số lượng hàng xuất/đơn giá/thành tiền/số SI/số INV/ngày thanh toán) cho từng shipment.

Cập nhật báo cáo xuất hàng, tình trạng thanh toán hàng tuần của tất cả các khách.

Tạo packing list (đối với những khách hàng CMPT).

Lấy UCC từ khách, in nhãn và gửi cho nhà máy (đối với những khách hàng CMPT).

Book hàng xuất trên hệ thống FWD (đối với những khách hàng CMPT).

Liên hệ lấy Booking confirm từ FWD và gửi cho nhà máy (đối với những khách hàng CMPT).

Gửi thông tin cho XNK để book vận tải/kéo cont về nhà máy.

Tạo chứng từ thanh toán (Invoice/Packing list) (đối với những khách hàng CMPT).

Tạo chỉ định xuất hàng trên ERP cho tất cả các khách.

Book/ship hàng trên hệ thống ERP.

Theo dõi công nợ cùng với kế toán.

2. Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Kế toán/Xuất nhập khẩu, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế.

Thành thạo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh (IELTS 6.5 trở lên).

Sử dụng phần mềm tin học văn phòng thành thạo/chính xác: Word, Excel, Powerpoint.

3. Quyền lợi được hưởng

Ứng viên trúng tuyển được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, mức lương được điều chỉnh hàng năm dựa trên năng lực, sự nỗ lực của cá nhân và kết quả đóng góp vào công việc chung của Phòng/Chi nhánh.

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động; Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Người lao động được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực làm việc.

4. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý LĐTL&BHXH

Email: tuyendung@tande.com.vn

Các vị trí khác

Menu